Tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân 2015?

Tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân 2015? Trên 27 điểm được tuyển thẳng. Giải nhất, nhì, ba quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng…

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 595/TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 THÔNG BÁO

V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

vào đại học, hệ chính quy, năm 2015

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành theo thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Căn cứ hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 tại công văn số 1988/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 24/04/1015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) quy định việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy của Trường năm 2015 như sau:

1 – TUYỂN THẲNG

1.1 – Đối tượng và ngành tuyển thẳng

– Trường ĐHKTQD tuyển thẳng đối với các đối tượng được quy định tại điểm a, b, c và e, khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành. Cụ thể:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Trường.

– Người đã dự thi và trúng tuyển vào Trường ĐHKTQD, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường với ngành trúng tuyển ban đầu, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, tốt nghiệp trung học năm 2015, được tuyển thẳng vào ngành đăng ký của thí sinh.

– Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế tốt nghiệp trung học năm 2015 được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với nội dung đề tài của thí sinh.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tốt trung học năm 2015 được tuyển thẳng vào đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đoạt giải hoặc ngành có yêu cầu đầu vào và chương trình đào tạo phù hợp với môn mà thí sinh đoạt giải. Cụ thể:

Môn đạt gải nhất, nhì, ba quốc gia Được tuyển thẳng vào ĐHKTQD, ngành Mã ngành Điều kiện khác
Môn Toán Tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh Tất cả các mã ngành, trừ mã D220201 Tốt nghiệp THPT năm 2015 và nộp hồ sơ theo mẫu, đúng thời hạn quy định
Môn Tin học, môn Vật lý, môn Hóa học Hệ thống thông tin quản lý D340405
Khoa học máy tính D480101
Môn Sinh học, môn Hóa học Kinh tế tài nguyên D110107
Kinh tế nông nghiệp D620115
Môn tiếng Anh Ngôn ngữ Anh D220201
Kinh tế quốc tế D310106
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103
Quản trị khách sạn D340107
Kinh doanh quốc tế D340120
E-BBA D110109
POHE D110110
Môn Ngữ văn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103
Quản trị khách sạn D340107

 

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, tốt nghiệp trung học năm 2015 được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với nội dung đề tài của thí sinh.

1.2 – Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

– Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 1)

– Bản sao hợp pháp: Chứng nhận thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, chứng nhận là thành viên trong đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế; chứng nhận thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhân Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (Thí sinh đoạt giải cuộc thi KHKT quốc gia phải nộp kèm theo bản thuyết minh tóm tắt đề tài trên 1 trang giấy A4); Giấy chứng nhận các đối tượng tuyển thẳng khác.

– Hai ảnh chân dung cỡ 4x6cm chụp trong vòng 6 tháng ;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc phụ huynh để Trường thông báo kết quả;

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng cho sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/5/2015.

2 – ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

           2.1 – Đối tượng ưu tiên xét tuyển gồm những thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng và có đủ các điều kiện sau:

– Đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học và Tin học hoặc thí sinh đoạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;

– Tốt nghiệp trung học năm 2015;

– Có điểm thi THPT quốc gia ứng với một trong các tổ hợp xét tuyển của Trường ĐHKTQD (đã thông báo) đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm liệt.

2.2 – Mức ưu tiên cụ thể như sau:

Các đối tượng thuộc mục 2.1 được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển năm 2015. Nếu đạt nhiều giải thưởng cùng một môn thì chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Mức cộng như sau:

– Giải nhất:                      được cộng 3,5 điểm

– Giải nhì:                        được cộng 2,5 điểm

– Giải ba:                          được cộng 1,5 điểm

Ngoài ra thí sinh đoạt giải khuyến khích được cộng 0,5 điểm.

Sau nhập học, sinh viên còn được ưu tiên khi tham gia tuyển sinh vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao sau khi nhập học (Trường thông báo khi thí sinh nhập học).

2.3 – Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 2);

– Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế;

Thời hạn nộp đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh nộp cùng với hồ sơ xét tuyển đại học theo lịch xét tuyển của Trường ĐHKTQD (đợt 1 từ 01/8/2015 đến 20/8/2015).

3 – XÉT TUYỂN THẲNG

Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm g, điểm h và điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Cụ thể:

3.1 – Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng, có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định được xem xét tuyển thẳng nếu đáp ứng yêu cầu sau:

3.1.1- Về lực học: Từng năm học trung học phổ thông đạt trung bình khá trở lên (điểm tổng kết năm học 6,0 trở lên), điểm 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, mỗi môn đạt 6 (sáu) điểm trở lên;

3.1.2- Về hạnh kiểm: Từng năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm loại khá trở lên;

3.1.3- Về sức khỏe: Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng khuyết tật, giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên và cam kết của thí sinh, gia đình chịu trách nhiệm về sức khỏe của thí sinh trong quá trình học tập;

3.1.4- Hồ sơ nộp đầy đủ cho Trường ĐHKTQD, trước ngày 20 tháng 8 năm 2015. Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);

– Bản sao hợp pháp học bạ 3 năm trung học phổ thông;

– Giấy Chứng nhận khuyết tật đặc biệt nặng của cơ quan có thẩm quyền;

– Giấy Chúng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện cấp quận huyện trở lên và cam kết của thí sinh va gia đình chịu trách nhiệm về sức khỏe của thí sinh trong quá trình học tập;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4x6cm chụp trong vòng 6 tháng ;

– Phong bì đã dán tem, ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại để Trường báo tin.

3.2 – Thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo diện tự túc được xem xét tuyển thẳng vào ngành học có nguyện vọng. Đối với lưu học sinh học theo hiệp định, thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện xem xét vào học diện tự túc:

– Về lực học: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; Từng năm học trung học phổ thông đạt trung bình trở lên;

– Có ý kiến giới thiệu của Đại sứ quán;

– Nộp hồ sơ đầy đủ, công chứng bằng tiếng Việt, nộp tại Phòng Hợp tác quốc tế Trường, trước ngày 20 tháng 8 năm 2015. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký xét tuyển, Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT (hoặc tương đương), sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt, ý kiến giới thiệu của Đại sứ quán, 2 ảnh 4×6 cm, giấy tờ khác (nếu có);

– Sử dụng thành thạo tiếng Việt: Sau khi đủ hồ sơ, Trường tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Việt của thí sinh và kết luận. Chỉ những thí sinh có trình độ tiếng Việt đạt yêu cầu của Trường mới được vào học.

– Học phí theo chế độ tự túc.

3.3 – Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm i, khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

3.3.1- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

3.3.2 – Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3.3.3 – Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh thuộc đối tượng mục 3.3 phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng ĐHKTQD qui định.

Điều kiện xét tuyển thẳng

– Về lực học: Thí sinh là người dân tộc Kinh phải có lực học từng năm trung học phổ thông đạt khá trở lên (điểm tổng kết năm học 7,0 trở lên), trong đó 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển vào Trường, mỗi môn phải đạt 7 (bảy) điểm trở lên; Thí sinh là người dân tộc thiểu số phải có lực học các năm trung học phổ thông đạt trung bình khá trở lên (điểm tổng kết năm học 6,0 trở lên), điểm 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 môn tuyển sinh, mỗi môn đạt 6 (sáu) điểm trở lên.

– Về hạnh kiểm: Các năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm loại khá trở lên;

Ngành xét tuyển thẳng: Trường xét tuyển vào tất cả các ngành. Riêng ngành Tài chính ngân hàng 02 chỉ tiêu; ngành Kế toán 02 chỉ tiêu, chuyên ngành Kinh tế đầu tư 02 chỉ tiêu (tính chung cho toàn quốc).

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc mục 3.3: mỗi huyện tuyển không quá 02 (hai) chỉ tiêu.

Quy định về hồ sơ: Thí sinh thuộc đối tượng mục 3.3 nộp hồ sơ xét tuyển thẳng tại sở giáo dục và đào tạo các tỉnh trước ngày 25/5/2015. Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);

– Bản sao hợp pháp học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

– Bản sao hợp pháp hộ khẩu thường trú;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4x6cm chụp trong vòng 6 tháng ;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc phụ huynh để Trường thông báo kết quả.

3.4. Ngoài các đối tượng xét tuyển thẳng trên, Trường ĐHKTQD tuyển thẳng đối với thí sinh thi THPT quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, có điểm 3 môn thi, trong đó có môn Toán, đạt 27 (hai mươi bảy) điểm trở lên không tính điểm ưu tiên. Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3) và Phiếu chứng nhận điểm thi THPTQG bản chính; Nộp hồ sơ cho Trường trước ngày 20/8/2015.

4 – QUY ĐỊNH KHÁC

Về hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng, thời hạn đăng ký, lệ phí thông báo kết quả …, thực hiện theo quy định tại công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

   Nơi nhận:

–          Bộ GD&ĐT để báo cáo

(qua Cục KT&KĐCLGD);

–         Các Phó HT để chỉ đạo;

–          Cổng TTĐT để thông báo;

–         Lưu TH, QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

 

 

 

 

 

GS.TS Trần Thọ Đạt