Tuyển tập 110 câu hỏi vận dụng cao về ứng dụng đạo hàm – THPTQG 2019

TUYỂN TẬP 110 CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM – THPTQG 2019

Bài viết “Tuyển tập 110 câu hỏi vận dụng cao về ứng dụng đạo hàm” gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về ứng dụng đạo hàm. 110 câu hỏi vận dụng cao về ứng dụng đạo hàm này được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết 110 câu hỏi vận dụng cao về ứng dụng đạo hàm, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập 60 bài toán vận dụng – vận dung cao về hàm số và đồ thị

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên Đại học Vinh – Nghệ An

  • Trích dẫn một số câu hỏi vận dụng về ứng dụng đạo hàm có trong bài viết:

Câu 6: Có bao nhiêu giá trị nguyên m ∈ [-10;10] để hàm số y = |3x^4 – 4x^3 – 12x^2 + m| có 5 điểm cực trị:

A. 17

B. 16

C. 15

D. 6

Câu 15: Đường dây điện 110kV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra côn đảo (điểm C). Biết khoảng cách ngắn nhất từ điểm C đến điểm B trên đất liền là 60km, khoảng cách từ A đến B là 100km, góc ABC bằng 90 độ. Mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 5000 USD, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là 3000 USD. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu để mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí ít nhất.

A. 55km

B. 40km

C. 60km

D. 45km