Tuyển tập trắc nghiệm về cực trị trong hình học tọa độ không gian

TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài viết “Tuyển tập trắc nghiệm về cực trị trong hình học tọa độ không gian – THPTQG 2019 môn Toán” gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề cực trị trong hình học tọa độ không gian. Tuyển tập trắc nghiệm về cực trị trong hình học tọa độ không gian này được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết Tuyển tập trắc nghiệm về cực trị trong hình học tọa độ không gian, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập các bài toán hay về chuyên đề hàm số

259 câu trắc nghiệm về chuyên đề tọa độ trong không gian

Tuyển tập trắc nghiệm nâng cao chuyên đề hình học tọa độ Oxyz

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm có trong Tuyển tập trắc nghiệm về cực trị trong hình học tọa độ không gian:

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;1;1). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm A và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất. Khi đó mặt phẳng (P) đi qua điểm nào sau đây?

A. M(1;2;0)

B. M(1;-2;0)

C. M(-1;2;0)

D. M(-1;-2;0)

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm M(9;1;1) cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C. Thể tích tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. 41

B. 83/2

C. 40

D. 81/2