Tuyển Tập Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 8

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 8

**********************************

Bài viết cùng chủ đề: Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 8

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1. (2 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – 25

  1. b) x2 + 2xy – 3x – 6y

Câu 2. (2 điểm)

  1. a) Tìm x biết: 2x2 – 10x = 0
  2. b) Tính nhanh: 242 + 48. 36 + 362

Câu 3. (2 điểm)

Làm tính chia:

  1. a) (5x2y4 – 10x3y2 + 15xy3): (-5xy2) b) (2x4 – 10x3 – x2 +15x – 3): (2x2 – 3)

…………….

 

 

Download trọn bộ tại đây.