Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài viết cùng chủ đề: Áp dụng bất đẳng thức tích phân giải các bài toán tích phân nâng cao – Phạm Minh Tuấn

 

1. Nguyên hàm các hàm hữu tỉ – Thầy Lê Anh Dũng
a. Phương pháp bấm máy
b. Các ví dụ
2. Nguyên hàm các hàm hữu tỉ – Thầy Dương Bùi Đức
a. Cơ sở lí thuyết giải nguyên hàm hữu tỷ
b. Thực hiện phép chia đa thức – Sử dụng máy tính Vinacal 570 es plus II
3. Nguyên hàm dạng tìm hệ số C – Thầy Phan Minh Tâm
4. Nguyên hàm dạng cho f(x) và F(a). Tính F(b)
5. Tích phân dạng đặc biệt – Thầy Huỳnh Văn Quy
6. Tích phân hàm hữu tỉ – Thầy Triệu Minh Hà
7. Tích phân của hàm lượng giác – Thầy Nguyễn Hữu Nhanh Tiến
8. Đổi biến chứa e^x – Thầy Nguyễn Vân Trường
9. Tích Phân Casio liên quan đến lnx – Thầy Nguyễn Tài Tuệ
10. Tích phân từng phần – Thầy Trần Hiếu

Download đầy đủ tại đây.