Tuyển tập bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức và đáp án

TUYỂN TẬP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN SỐ PHỨC VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức – THPTQG 2019” gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề số phức. Tuyển tập bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức này được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết Tuyển tập bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019. Tài liệu dành cho các học sinh khá và giỏi với mục địch ôn thi đại học đạt điểm 8-9-10.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập 414 câu trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử

70 bài tập trắc nghiệm tích phân vận dung cao (có lời giải)

Tuyển tập 235 câu trắc nghiệm chuyên đề số phức và lời giải

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Tuyển tập bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức:

Câu 3: Cho số phức z thỏa mãn |z – 2 – 2i| = 1. Số phức z – i có module nhỏ nhất là?

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn |z-4| + |z+4| = 10. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của |z| là?

Câu 34: Cho ba số phức x, y, z thỏa mãn điều kiện xyz=1+i. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=|x+y-z| + |x-y+z| + |-x+y+z|?