Tuyển tập 414 câu trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử

TUYỂN TẬP 414 CÂU TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM TRONG ĐỀ THI THỬ

Bài viết “Tuyển tập 414 câu trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử – THPTQG 2019” gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề nguyên hàm. Tuyển tập 414 câu trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử và lời giải được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết Tuyển tập 414 câu trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

70 bài tập trắc nghiệm tích phân vận dung cao (có lời giải)

Một số bài toán nâng cao về ứng dụng tích phân và lời giải

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm có trong Tuyển tập 414 câu trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử:

Câu 233: Cho hai hàm số f(x), g(x) là hàm số liên tục trên R, có F(x), G(x) lần lượt là một nguyên hàm của f(x), g(x). Xét các mệnh đề sau:
(I): F(x) + G(x) là một nguyên hàm của f(x) + g(x)
(II): kF(x) là một nguyên hàm của kf(x) với k ∈ R
(III): F(x).G(x) là một nguyên hàm của f(x)g(x)
Những mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. (I) và (II)

B. (I), (II) và (III)

C. (II)

D. (I)

Câu 280: Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số y=2sin2x?