Trước 5/3 phải xong phương án tổ chức cụm thi THPT quốc gia

Trước 5/3 phải xong phương án tổ chức cụm thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn số 525 về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 tới các Sở Giáo dục, Cục Nhà trường. Theo đó Bộ yêu cầu, các đơn vị trên căn cứ điều kiện thực tế báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) để quyết định phương án tổ chức cụm thi của đơn vị mình, tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và đảm bảo nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm.

Các sở giáo dục và đào tạo có thể tổ chức cho thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi đại học trên địa bàn tỉnh hoặc tổ chức tại tỉnh 1 cụm thi tốt nghiệp.

Cục Nhà trường có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi tốt nghiệp, tại cụm thi đại học trên địa bàn nơi thí sinh đóng quân hoặc tổ chức 1 cụm thi tốt nghiệp do Cục Nhà trường chủ trì.

Trước ngày 5/3, các đơn vị nói trên gửi báo cáo phương án tổ chức cụm thi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).