Trên đời này có 2 việc khó nhất là gì?

Trên đời này có 2 việc khó nhất là gì?

Trên đời này có 2 việc khó nhất:

– 1 là nhét tư tưởng của người này vào đầu người khác.

– 2 là nhét tiền của người khác vào túi của mình

Nếu :

–  Ai làm được điều thứ 1 thành công thì gọi là thầy.

– Ai làm được điều thứ 2 thành công thì gọi là chủ .

Nhưng nếu làm được cả 2 điều trên thành công thì gọi đó là:


VỢ !!!