Trắc nghiệm ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Trắc nghiệm ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án” gồm các câu trắc nghiệm về các chuyên đề thuộc phạm vi học kì 1. Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức về Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarrit, Khối đa diện và thể tích của chúng, Mặt cầu – mặt trụ – mặt nón, Bài toán thực tế.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

  • Khái quát nội dung có trong “Trắc nghiệm ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án”:

Chủ đề 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
+ Vấn đề 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
+ Vấn đề 2. Cực trị của hàm số.
+ Vấn đề 3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Vấn đề 4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Vấn đề 5. Đồ thị của hàm số và phép biến đổi đồ thị.
+ Vấn đề 6. Tương giao giữa hai đồ thị.
+ Vấn đề 7. Tổng hợp.
+ Vấn đề 8. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 (đề chính thức – đề minh họa – đề tham khảo).
Chủ đề 2. Lũy thừa – mũ – logarit
+ Vấn đề 1. Lũy thừa.
+ Vấn đề 2. Logarit.
+ Vấn đề 3. Hàm số mũ – hàm số logarit – hàm số lũy thừa.
+ Vấn đề 4. Phương trình – bất phương trình mũ.
+ Vấn đề 5. Phương trình – bất phương trình logarit.
+ Vấn đề 6. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 (đề chính thức – đề minh họa – đề tham khảo).
Chủ đề 5. Khối đa diện
+ Vấn đề 1. Nhận dạng khối đa diện.
+ Vấn đề 2. Nhận biết về các khối đa diện lồi, khối đa diện lồi đều.
+ Vấn đề 3. Tính thể tích khối đa diện.
+ Vấn đề 4. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
+ Vấn đề 5. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
+ Vấn đề 6. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Vấn đề 7. Góc giữa hai mặt phẳng.
+ Vấn đề 8. Tỉ số thể tích.
+ Vấn đề 9. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chủ đề 5.
+ Vấn đề 10. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 (đề chính thức – đề minh họa – đề tham khảo).
Chủ đề 6. Nón – trụ – cầu
+ Vấn đề 1. Hình nón – Mặt nón – Khối nón.
+ Vấn đề 2. Hình trụ – Mặt trụ – Khối trụ.
+ Vấn đề 3. Mặt cầu – Khối cầu.
+ Vấn đề 4. Trắc nghiệm tổng hợp.
+ Vấn đề 5. Trích đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019 (đề chính thức – đề minh họa – đề tham khảo).