Tổng hợp 57 đề Toán vào lớp 10 các tỉnh 2012-2013

Tổng hợp 57 đề Toán vào lớp 10 các tỉnh 2012-2013 gồm các đề của các tỉnh Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố HCM, Nghệ An, Nam Định, Phú Thọ….

Download 57 đề Toán vào lớp 10 các tỉnh 2012-2013

Tổng hợp 57 để tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnh 2012-2013, file word, có 204 trang, trình bày đẹp, dễ dàng tra cứu với bookmark và mục lục, các đề đều có hướng dẫn rất tiện cho các học sinh tự ôn luyện và cho các giáo viên biên soạn đề thi thử cho