Tóm tắt sách Toán 9 Cánh Diều mới nhất 2024

Tóm tắt sách Toán 9 Cánh Diều mới nhất 2024
Tóm tắt sách Toán 9 Cánh Diều mới nhất 2024

Cấu trúc của Sách Toán 9 Cánh Diều cũng giống tương tự như Sách Toán kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo- chỉ khác các bố cục đảo và chia nhỏ các phần và khác về  ví dụ minh hoạ – khối lượng kiến thức cũng tương đương

ĐĂNG KÍ HỌC  THÊM TOÁN 9 THẦY THẾ ANH: 0986.683.218

ĐÁP ỨNG CẢ BA BỘ SÁCH CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, KẾT NỐI TRI THỨC

Chương trình Toán 9 Cánh Diều

Chương trình Toán 9 Cánh Diều Tập 1:

Chương 1: phương trình và hệ phương trình bậc nhất
Chương 2: Bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
Chương 3: Căn thức
Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chương 5: Đường tròn

Chương trình Toán 9 Cánh Diều Tập 2:

Chương 6: Một số yếu tố thống kê và xác suất
Chương 7: Hàm số và phương trình bậc hai
Chương 8: Đường tròn ngoại tiếp nội tiếp
Chương 9: Đa giác đều
Chương 10: hình trực quan nón trụ cầu