Toán lớp 9 học những gì?

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 9

toan-lop-9-duoc-hoc-nhung-gi

Bước vào năm lớp 9 là bước vào một năm học khá vất vả với những kỳ thi quan trọng Vào 10 sắp đến. Những kiến thức của kỳ thi vào 10 chủ yếu tập trung vào những kiến thức ở năm học lớp 9.  Năm lớp 9 các em sẽ được học những gì? Đó là câu hỏi của rất nhiều phụ huynh cũng như các em học sinh.

Nào cùng tìm hiểu Toán lớp 9 được học những gì?

ĐẠI SỐ

Căn bậc hai, căn bậc ba

Căn bậc hai

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.

Bảng căn bậc hai

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Căn bậc ba

Hàm số bậc nhất

Bổ sung và nhắc lại khái niệm về hàm số

Hàm số bậc nhất

Đồ thị của hàm số y =ax+b (a khác 0)

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Hệ số góc của đường thẳng y = ax+b (a khác 0)

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải toán bằng cách lập phương trình

Hàm số y=ax2 (a khác 0) – Phương trình bậc hai một ẩn

Hàm số y=ax2 (a khác 0)

Đồ thị của hàm số y=ax2 (a khác 0)

Phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Công thức nghiệm thu gọn

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải toán bằng cách lập phương trình

HÌNH HỌC

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bảng lượng giác

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Đường tròn

Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Đường kính và dây đường tròn

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Góc với đường tròn

Góc ở tâm. Số đo cung

Liên hệ giữa cung và dây

Góc nội tiếp

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Cung chứa góc

Tứ giác nội tiếp

Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Độ dài đường tròn, cung tròn

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

Hình trụ- Hình nón – Hình cầu

Hình trụ – Diện tích xung quanh  và thể tích của hình trụ

Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt

Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.