Thông báo tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội 2015

Thông báo tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội 2015

Thông báo tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội 2015

 Thông tin giao dịch của Trường Đại học Dược Hà Nội 2015:

1.1. Tên Trường: Trường Đại học Dược Hà Nội

(Tên tiếng Anh: HaNoi University of Pharmacy    Viết tắt: HUP)

        Điện thoại: 04.38254539        Fax: 04.38264464

        Email: dkh@moet.edu.vn        Website: www.hup.edu.vn

1.2. Hiệu trưởng: PGS. TS. NGƯT. Nguyễn Đăng Hòa

        Số điện thoại: 04.39331320

        Email: hoanguyendang@hup.edu.vn

1.3. Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. NGƯT. Thái Nguyễn Hùng Thu

        Số điện thoại: 04.39330770

        Email: thaihungthu@hup.edu.vn

1.4. Phó Hiệu trưởng: GS. TS.NGƯT Nguyễn Thanh Bình

        Số điện thoại: 04.39336367

        Email: binhnt@hup.edu.vn