Thông báo tuyển sinh Đại học Công đoàn 2015

Thông báo tuyển sinh Đại học Công đoàn 2015

Trường Đại học Công đoàn (Ký hiệu trường: LDA) thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy nguyện vọng 1 (Đợt 1) năm 2015 như sau:

 ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia (tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì) đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên (Đại học là 15 điểm; Cao đẳng là 12 điểm) được phép đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

HỒ SƠ XÉT TUYỂN GỒM

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT; tải ở đây);

– Bản gốc Giấy chứng chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1;

– Bản sao công chứng chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ;

– 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

 

  1. Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên).

 

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2015 đến 17h00’ ngày 20/8/2015

 

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư.

  1. Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 1 – nhà B – Trường Đại học Công đoàn (Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Điện thoại: 043.8512713; 043.8573204; 043.8574419. Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ trang web: www.dhcd.edu.vn

CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

 

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

truyền thống

Tổ hợp môn

xét tuyển mới

Chỉ tiêu
(Dự kiến)
I. Trình độ Đại học:       1800
1 Bảo hộ lao động D850201 Toán + Lý + Hóa

(Khối A00)
Toán + Lý + Anh

(Khối A01)

Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

140
2 Quản trị kinh doanh D340101 Toán + Lý + Hóa

(Khối A00)
Toán + Lý + Anh

(Khối A01)
Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

  280
3 Quản trị nhân lực D340404 180
4 Kế toán D340301 270
5 Tài chính – Ngân hàng D340201 270
6 Quan hệ lao động D340408 140
7 Xã hội học D310301 Văn + Sử + Địa

(Khối C00)
Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

Toán + Lý + Anh

(Khối A01)

140
8 Công tác xã hội D760101 140
9 Luật D380101 240
II. Trình độ Cao đẳng:       100
1 Quản trị kinh doanh C340101 Toán + Lý + Hóa

(Khối A00)
Toán + Lý + Anh

(Khối A01)
Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

  35
2 Kế toán C340301 35
3 Tài chính – Ngân hàng C340201 30
III. Liên thông chính quy: 3 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh,

Tài chính – ngân hàng

100

 

*Ghi chú: Chỉ tiêu xét tuyển của tổ hợp môn truyền thống, tổ hợp môn mới và thí sinh thuộc diện tuyển thẳng Trường thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

NGUYÊN TẮC, CHỈ SỐ PHỤ VÀ MỨC CHÊNH LỆCH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Nguyên tắc xét tuyển

Trường xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Xét từ thí sinh có kết quả tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển từ cao xuống theo chỉ tiêu từng ngành và đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển

Trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển. Cụ thể:

– Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Trường sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 cao hơn; nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 cao hơn; nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 2 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 3 cao hơn. Quy định môn 1, môn 2, môn 3 cho các tổ hợp môn thi như sau:

Tổ hợp môn thi Môn 1 Môn 2 Môn 3
Toán + Lý + Hóa Toán Hóa
Toán + Lý + Anh Toán Anh
Văn + Sử + Địa Văn Sử Địa
Toán + Anh + Văn Văn Anh Toán

– Đối với trường hợp một ngành có nhiều tổ hợp môn thi: Trường sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 của các tổ hợp môn thi cao hơn để xét tuyển; nếu nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 cao hơn; nếu nhiều thí sinh có điểm thi Môn 2 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 3 cao hơn. (Môn 1, môn 2, môn 3 quy định như bảng trên)

Quy định độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi

Khi thực hiện xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành được quy định như sau:

– Đối với các tổ hợp môn thi Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh; Toán – Anh – Văn điểm trúng tuyển cùng một ngành bằng nhau.

– Đối với tổ hợp môn thi Văn – Sử – Địa: Điểm trúng tuyển cao hơn 01 điểm so với các tổ hợp khác cùng ngành.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT HỒ SƠ XÉT TUYỂN

– Thí sinh trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp. Thí sinh đến rút hồ sơ phải mang theo chứng minh thư nhân dân; người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc công an địa phương kèm theo chứng minh nhân dân của mình.

– Thí sinh xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải nộp đơn xin rút hồ sơ xét tuyển theo mẫu của Trường (tải ở đây ).

– Nhà trường không hoàn trả lại lệ phí đăng ký xét tuyển; không trả hồ sơ qua đường bưu điện.

Thông báo này thay cho thông báo số 108/TB-ĐHCĐ ngày 29/7/2015 của Trường Đại học Công đoàn.