Thi chuyên ngoại ngữ thi những môn gì? Mới nhất 2019

Thi chuyên ngoại ngữ thi những môn gì? Mới nhất 2019 

Đây là những môn thi theo  Cấu trúc đề thi tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ 2019 được công bố:

  1. Môn 1: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (Hệ số 2)

1.1. Thi bằng tiếng Anh:                            

Hình thức thi:  Trắc nghiệm và tự luận                 Thời gian: 120 phút

1.2. Thi bằng tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

Hình thức thi:            Phần 1: Tự luận                    Thời gian: 60 phút

Phần 2: Phỏng vấn               Thời gian: 10 phút/ thí sinh

Đối với môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ, thí sinh có thể thi bằng một trong những tiếng sau:

  • Thi bằng tiếng Anh vào các lớp: chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Nga, chuyên tiếng Đức, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nhật, chuyên tiếng Hàn.
  • Thi bằng tiếng Pháp vào các lớp chuyên tiếng Pháp
  • Thi bằng tiếng Nga vào các lớp chuyên tiếng Nga
  • Thi bằng tiếng Đức vào các lớp chuyên tiếng Đức
  • Thi bằng tiếng Trung vào các lớp chuyên tiếng Trung
  • Thi bằng tiếng Nhật vào các lớp chuyên tiếng Nhật
  • Thi bằng tiếng Hàn vào các lớp chuyên tiếng Hàn
  1. Môn 2: Đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên (Hệ số 1)

Hình thức thi: Trắc nghiệm                                     Thời gian: 60 phút

  1. Môn 3: Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội (Hệ số 1)

Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận                 Thời gian: 60 phút

Lịch thi thử chuyên ngoại ngữ 2019

Cấu trúc đề thi tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ 2019

Thông tin tuyển sinh lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ năm 2019

Thi chuyên ngoại ngữ thi những môn gì? Mới nhất 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 chuyên ngoại ngữ