Công thức xác định vị trí tương đối trong không gian: mặt cầu

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng Cho mặt cầu S(I,R) và mặt phẳng (P). Ký hiệu d là khoảng cách từ I đến (P). Ta có: Trường hợp 1: Nếu d>R thì mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.      Trường hợp 2: Nếu d=R thì mặt phẳng (P) tiếp xúc […]

read more →