Công thức lượng giác cơ bản

Phương trình lượng giác cơ bản là những phương trình có dạng f(x) = a. Trong đó f(x) là một trong bốn hàm số sinx, cosx, tanx, cotx và a là một số thực. Ta sẽ lần lượt xét bốn phương trình này. Phương trình […]

read more →

Dạng bài tập phương trình lượng giác hay

Các dạng phương trình lượng giác đơn giản Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Dạng: at+b=0 Với a,b là hai số thực, a≠0. t là một trong các hàm số sinX, cosX, tanX, cotX. Phương pháp giải at+b=0⇔t=−ba ⇒ phương trình […]

read more →

Phương trình lượng giác hay và khó

Phương trình lượng giác là một nội dung quan trọng trong chương trình đại số – giải tích 11. Trong bài viết trước ta đã tìm hiểu lý thuyết và bài tập phương trình lượng giác cơ bản và một số dạng phương […]

read more →