So sánh ACT với SAT?

Cả 2 bài thi ACTSAT hiện hành đều là bài kiểm tra chuẩn hoá trên giấy được quản lí cấp quốc gia nhằm giúp các trường đại học đánh giá ứng viên. Tất cả các trường đại học đều chấp nhận điểm của 2 bài thi này. Vì vậy trước khi bắt đầu nghĩ về ngôi trường mơ ước bạn muốn học và tạo ra hồ sơ ứng tuyển tốt nhất, câu hỏi đầu tiên bạn cần phải tìm ra câu trả lời là, “Mình nên chọn bài thi nào?”

Sự khác nhau giữa bài thi ACT và bài SAT hiện hành

Cấu trúc và dạng bài thi ACT SAT hiện hành
Thời gian 3 giờ 35 phút (với phần Viết) 3 giờ 45 phút
Cấu trúc 4 phần (Anh văn, toán, Đọc hiểu, Khoa học) và 1 phần Viết tuỳ chọn 10 phần (3 phần đọc hiểu, 3 phần toán, 3 phần Viết, 1 phần thử nghiêm không tính điểm)
Điểm thi ACT SAT hiện hành
Điểm Điểm tổng trung bình từ 1-364 điểm từng phần thang điểm 1-36bài Viết tuỳ chọn thang điểm từ 0-12 (không bao gồm điểm tổng) Điểm tổng được tính trong thang điểm 600-2400 dựa vào điểm tổng của 3 phần3 điểm từng phần thang điểm 200-800
Điểm bài luận từ 0-12
Điểm phạt Không trừ điểm cho câu hỏi sai Trừ 0.25 điểm cho câu trả lời sau (trừ phần điền đáp số trong phần Toán)
Lựa chọn gửi điểm Bạn quyết định điểm được gửi Bạn quyết định điểm được gửi
*một số trường yêu cầu điểm của tất cả các lần thi, hãy xem lại yêu cầu của trường để chắc chắn.
Nội dung ACT SAT hiện hành
Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu
Hoàn thành câu
Toán Số học
Đại số I và II
Hình học
Lượng giác
Số học
Đại số I và II
Hình học
Khoa học Nghiên cứu
Giải thích
Đánh giá
Nội dung cơ bản
Giải quyết vấn đề
Không có phần này
Luận văn Phần cuối cùng tuỳ chọn
40 phút
Không bao gồm trong điểm tổng trung bình
Các chủ đề quen thuộc với học sinh trung học
Phần đầu tiên
25 phút
1 phần của điểm tổng
Nhiều chủ đề trừu tượng