SÁCH TOÁN 10 CÁNH DIỀU TẬP 1 HỌC CÁI GÌ?

SÁCH TOÁN 10 CÁNH DIỀU TẬP 1 HỌC CÁI GÌ?

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ + TẬP HỢP

 1. Mệnh đề toán học: Ở chương này thầy Thế Anh sẽ dạy các bạn học sinh lớp 10 chương trình mới. mệnh đề là gì? Mệnh đề toán học? phủ định của 1 mệnh đề? Mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương? Kí hiệu mọi, kí hiệu tồn tại?
 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp: Ở chương này thầy Thế Anh sẽ dạy các bạn học sinh lớp 10: tập hợp là gì? Tập rỗng? cách biểu diễn tập hợp, tập con? Tập hợp bằng nhau? Biểu đồ Ven? Tập hợp A giao tập hợp B, Tập A hợp tập B? Phần bù của A trong B? Cách biểu diễn tập hợp, tập nghiệm?

CHƯƠNG 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2 ẨN

 1. Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn: Ở bài này, thầy Thế Anh sẽ dạy các bạn các dạng bất phương trình bậc nhất 2 ẩn? Biểu diễn miền nghiệm trên đồ thị Oxy? Các xác định điểm M thuộc miền nghiệm hay không?  Các bài toán thực tế liên quan đến bất phương trình bậc nhất 2 ẩn ?
 2. Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn? khái niệm và cách biểu diễn miền nghiệm? áp dụng vào các bài toán thực tiễn trong cuộc sống

CHƯƠNG 3: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 1. Hàm số và đồ thị

Ở bài này, thầy Thế Anh sẽ dạy các bạn về các biến số x; y, các xác định tập xác định của hàm số?

Cách vẽ đồ thị hàm số? khoảng đồng biến nghịch biến? bảng biến thiên? Hàm số bậc nhất  1 ẩn, hàm trị tuyệt đối,

 1. Hàm số bậc hai.

Đồ thị hàm số bậc 2 và ứng dụng: hàm bậc hai? Đồ thị parabol, trục đối xứng, đỉnh Parabol, Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số? ứng dụng trong thực tế của parabol.?

 1. Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai khi delta âm, bằng 0=> áp dụng a; fx cùng dấu; Delta lớn hơn 0=> áp dụng quy tắc trong trái ngoài cùng.

 1. Bất phương trình bậc hai 1 ẩn

Cách giải bất phương trình bậc hai 1, quy tắc xét dấu? vẽ trục xét dấu, bảng xét dấu, cách giải nhanh bất phương trình bậc hai. Các dạng đồ thị ứng với mỗi trường hợp a và Delta.

 1. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai

Dạng căn f(x) =căn g(x)

Dạng căn f(x) = g(x)

CHƯƠNG 4: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC THƯỜNG

 1. Giá trị lượng giác của 1 góc từ 0 tới 180 độ. Định lí cos, sin trong tam giác thường
 2. Giải tam giác: tìm các cạnh, các góc của tam giác
 3. Khái niệm vecto. Tổng và hiệu của 2 vecto; Tích của vecto với 1 số

Khái niệm vec to, điểm đầu điểm cuối, vecto không, 2 vecto bằng nhau, độ dài vecto,  phương vecto, hướng vecto, Tổng hiệu 2 vecto, tích vecto với 1 số?

Quy tắc vecto, quy tắc cộng, hiệu, quy tắc 3 điểm, chèn điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trung điểm trọng tâm, ….điều kiện để thẳng hàng, nhân vecto với 1 số,

 1. Tích vô hướng của 2 vecto

Công thức tích vô hướng giữa 2 vecto, các xác định góc giữa 2 vecto, tính chất của tích vô hướng giữa 2 vecto, các tình huống thực tế trong cuộc sống: góc sút, góc nhìn, vùng mù khi lái xe ô tô,….