Phương pháp giải trắc nghiệm Toán bằng máy tính cầm tay

Phương pháp giải trắc nghiệm Toán bằng máy tính cầm tay

Nội dung bao gồm các dạng toán trắc nghiệm:

 • Đạo hàm
 • Cực trị
 • Phương trình tiếp tuyến
 • Min – Max
 • Tương giao 2 đường thẳng hoặc đường cong
 • Lũy thừa – Hàm số – Logarit
 • Phương trình – Hệ phương trình
 • Lãi kép – Niên khoản
 • Tích phân
 • Diện tích
 • Số phức
 • Tọa độ trong không gian
 • Vector

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19