Phương án tuyển sinh 2016 của Học viện Quân y

Phương án tuyển sinh 2016 của Học viện Quân y

Theo phương án tuyển sinh năm 2016 vừa được công bố,  xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. 2 tổ hợp môn thi là B (Toán, Hóa, Sinh) và A (Toán, Lý, Hóa).

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, trường sẽ dùng đến các tiêu chí phụ như: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí một như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đối với hệ quân sự, Học viện Quân y dành 230 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Bác sĩ đa khoa, cho cả hai miền Bắc, Nam. Trong đó, 24 chỉ tiêu tuyển thẳng. Chỉ tiêu dành cho nữ là 21.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Điểm trúng tuyển của hệ quân sự sẽ theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ, theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, Bắc.

Đối với hệ dân sự, Học viên Quân y có 500 chỉ tiêu cho ngành Bác sĩ đa khoa và 100 chỉ tiêu ngành Dược sĩ đại học. Điểm trúng tuyển theo ngành. Việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ học sinh giỏi, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ học sinh giỏi sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.