Phép trừ trong phạm vi 3 Toán lớp 1

Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 3.

Phép trừ trong phạm vi 3 Toán lớp 1

Ví dụ

2 – 1 = 1                                                       3 – 1 = 2

hai trừ một bằng một                                     ba trừ một bằng hai

ly-thuyet-phep-tru-trong-pham-vi-3-toan-lop-1_4_1415844251

3 – 2 = 1                                                            2 + 1 =3               3 – 1 = 2

ba trừ hai bằng một                                         1 + 2 = 3               3 – 2 = 1

Luyện tập Bài 1, bài 2, bài 3 trang 54 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

2 – 1 =                     3 – 1 =                     1 + 1 =                1 + 2 =

3- 1  =                     3 – 2 =                     2 – 1 =                 3 – 2 =

3 -2 =                      2 – 1 =                     3 – 1 =                 3 – 1 =

Bài 2: Tính:

 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

2 – 1 = 1                     3 – 1 = 2                      1 + 1 = 2               1 + 2 = 3

3 – 1  = 2                    3 – 2 = 1                    2 – 1 = 2                  3 – 2 = 1

3 – 2 =  1                    2 – 1 = 1                    3 – 1 = 2                  3 – 1 = 2

Bài 2:

a. Kết quả bằng 1.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

Phép tính là: 3 – 2 = 1.