Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ và logarit – Nguyễn Vũ Minh

PHÂN LOẠI NHANH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHUYÊN ĐỀ MŨ VÀ LOGARIT

Bài viết cùng chủ đề:  Chuyên đề hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Trần Quốc Nghĩa

 

+ Phần I: Lũy thừa – Hàm số lũy thừa
A. Lũy thừa
B. Hàm số lũy thừa
C. So sánh mũ – lũy thừa
+ Phần II: Logarit
A. Công thức logarit
B. Hàm số logarit
C. So sánh logarit
D. Đạo hàm mũ – logarit

Download đầy đủ Dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ, logarit tại đây.