Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề hàm số – Lưu Huy Thưởng

PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan – Đặng Thành Nam

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^3 + (1 – 2m)x^2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1). Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.
+ Cho hàm số y = (x + 2)/(2x + 3) (1). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O.
+ Cho hàm số y = (x + 2)/(2x – 1). Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng d: y = x + m cắt đồ thị (C) tại các điểm A, B phân biệt sao cho trọng tâm G của tam giác OAB cách đường thẳng d một khoảng bằng √2 (với O là gốc tọa độ).

Download đầy đủ tại đây.