Ôn tập cuối năm đại số lớp 11 Phần cuối

Ôn tập cuối năm đại số lớp 11 Phần cuối

Bài 16 (trang 181 SGK Đại số 11): Giải các phương trình:

Giải bài 16 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 16 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 17 (trang 181 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Giải bài 17 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 17 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 18 (trang 181 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Giải bài 18 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Lời giải:

Giải bài 18 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 19 (trang 181 SGK Đại số 11):

Giải bài 19 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Lời giải:

Giải bài 19 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Bài 20 (trang 181 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x)=x3+bx2+cx+d ,(C) g(x)=x2-3x+1

Với các số b, c, d tìm được ở bài 19, hãy:

a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm có hoành độ x = -1.

b) Giải phương trình f(sinx) = 0.

Giải bài 20 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 20 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11