Những đặc trưng nổi bật của phương pháp bàn tay nặn bột

Những đặc trưng nổi bật của phương pháp Bàn tay nặn bột là Rèn tư duy và phương pháp làm vic ca nhà khoa hc, 

To thun li cho HS bc lộ và thay đổi quan nim ban đầu theo con đường kiến to

Xem thêm 10 nguyên tắc của phương pháp bàn tay nặn bột

Ưu nhược điểm của phương pháp này 

Hiệu quả của phương pháp BTNB

Phương pháp Bàn tay nặn bột (Lamap) có những đặc trưng nổi bật sau:

– Rèn tư duy và phương pháp làm vic ca nhà khoa hc:

Theo phương pháp Lamap HS phải tự nghiên cứu giải quyết vấn đề bằng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau.Tùy vào mục đích của môn học mà sử dụng các phương pháp nghiên cứu nhưquan sát, thực nghiệm, nghiên cứu tài liệu, sử dụng mô hình.

– Rèn cho HS tng bước làm chủ ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

+ Ngôn ngữ có 3 chức năng: Chỉ nghĩa, thông báo, khái quát hóa,.Với các chức năng này ngôn ngữ hỗ trợ rất đắc lực cho trí tuệ.Dạy trẻ phát triển ngôn ngữ và tích lũy vốn từ vựng khi còn nhỏ là rất quan trọng, làm tiền để cho sự phát triền cá nhân trongtương lai. Làm chủ ngôn ngữ không chỉ là sự mong đợi của xã hội, của cha mẹ, mà cũng là điều ýu tiên của mỗi quốc gia, đó cũng là mục tiêu mà Lamap nhắm tới.

+ Dạy học môn khoa học xét về mặt nào đó là dạy học một ngôn ngữ, một ngôn ngữ đặc biệt, có tác dụng to lớn trong việc diễn tả các sự kiện, các phương pháp trong lĩnh vực khác nhau của khoa học và thực tiễn.

+ Kĩ năng diễn đạt viết là dạng kĩ năng chuyên biệt thể hiện ý đồ giao tiếp bằng chữ viết và các chuẩn mực bằng vãn bản.Vì vậy nó là một dạng kĩ năng giao tiếp cơ bản nhất của con người, có vai trò quan trọng trong công việc của bất cứ cá nhân nào ởbất cứ vị trí công tác này.

– To thun li cho HS bc lộ và thay đổi quan nim ban đầu theo con đường kiến to.

+ Sự hình thành những khái niệm khoa học chỉ có thể hiệu quả khi trẻ đã xây dựng những khái niệm ấy trong đời sống hàng ngày.

+ Có nhiều thuật ngữ khác nhau để diễn tả quan niệm ban đầu: quan niệm ban đầu, quan niệm sai, quan niệm thông thýờng, các sai lầm, các biểu tượng..

+ Quan niệm ban đầu có từ nhiều nguồn gốc: yếu tố xã hội, vãn hóa, hoàn cảnh sống.

– Rèn cho HS biết cách sử dng vở thc hành

Trong quá trình sử dụng vở thực hành HS phải ghi chép lại các câu hỏi: Câu hỏi là gì? Làm thế nào để trả lời?, Những gì tôi tìm thấy, Tôi đã làm gì…

Như vậy vở thực hành có công dụng: giúp người học nhìn lại quá trình học, là công cụ để GV biết được sự tiến bộ của người học.

Những đặc trưng nổi bật của phương pháp Bàn tay nặn bột là Rèn tư duy và phương pháp làm vic ca nhà khoa hc