Mức điểm an toàn khi nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Ngoại Thương 2015 (Tính đến ngày 18/08/2015)

Mức điểm an toàn khi nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Ngoại Thương 2015 (Tính đến ngày 18/08/2015)

Điểm chuẩn dự đoán của Đại học Ngoại thương năm nay cao hơn nhiều so với năm 2014. So với ngày 17/08/2015 thì lần cập nhật này điểm trúng tuyển của Khoa Tài chính ngân hàng và khoa Luật đã giảm 0.25 điểm chắc do lượng thí sinh rút hồ sơ ra.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG * CƠ SỞ 1 Ở PHÍA BẮC
DỰ KIẾN MỨC ĐIỂM AN TOÀN NỘP HỒ SƠ ĐKXT TÍNH ĐẾN NGÀY 18.08.2015 
Tổng số hồ sơ ĐKXT đến hết ngày 18.08.2015 :3300 hồ sơ 
Tổng số chỉ tiêu tại Cơ sở 1-Hà Nội :2350 
Số thí sinh dự kiến gọi nhập học :2700
STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Mức điểm Ghi chú
1 D220201 Ngôn ngữ Anh D01 33.33
2 D220203 Ngôn ngữ Pháp D03 31.67
3 D220204 Ngôn ngữ Trung D01 32.75
4 D220204 Ngôn ngữ Trung D04 29.75
5 D220209 Ngôn ngữ Nhật D01 33.00
6 D220209 Ngôn ngữ Nhật D06 30.00
7 D310101 Kinh tế A00 27.25
8 D310101 Kinh tế A01 25.75
9 D310101 Kinh tế D01 25.75
10 D310101 Kinh tế D02 23.75
11 D310101 Kinh tế D03 25.75
12 D310101 Kinh tế D04 25.75
13 D310101 Kinh tế D06 25.75
14 D310106 Kinh tế quốc tế A00 26.25
15 D310106 Kinh tế quốc tế A01 24.75
16 D310106 Kinh tế quốc tế D01 24.75
17 D310106 Kinh tế quốc tế D03 24.75
18 D340101 Quản trị kinh doanh A00 26.25
19 D340101 Quản trị kinh doanh A01 24.75
20 D340101 Quản trị kinh doanh D01 24.75
21 D340120 Kinh doanh quốc tế A00 26.50
22 D340120 Kinh doanh quốc tế A01 25.00
23 D340120 Kinh doanh quốc tế D01 25.00
24 D340201 Tài chính-Ngân hàng A00 26.00
25 D340201 Tài chính-Ngân hàng A01 24.50
26 D340201 Tài chính-Ngân hàng D01 24.50
27 D380101 Luật A00 26.00
28 D380101 Luật A01 24.50
29 D380101 Luật D01 24.50