Mẹo đếm nhanh hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật dành cho tiểu học lớp 5, ôn thi lớp 6 – Thầy Thế Anh

Mẹo đếm nhanh hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật dành cho tiểu học lớp 5, ôn thi lớp 6 – Thầy Thế Anh

Thầy Thế Anh đưa ra Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật với các ví dụ bài bài tập minh họa chi tiết giúp các em học sinh nắm được các quy luật, quy tắc để đếm số lượng các hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật nhanh và chính xác nhất.

Cách đếm hình vuông (hình vuông được chia thành các ô vuông nhỏ bằng nhau)

Bước 1: Đánh số 1 vào ô vuông của 1 góc.

Bước 2: Từ ô vuông góc đó ta tiếp tục đánh số cho các ô vuông bên cạnh nó (các ô vuông thuộc cạnh của hình vuông)

Bước 3: Ta lần lượt thực hiện các phép tính: nhân 2 số lớn nhất của các cạnh ô vuông vừa mới đánh số, nhân 2 số lớn nhì,… và số 1 thì ta nhân với chính nó.

Bước 4: Ta tính tổng của các phép nhân đó thì sẽ ra kết quả là hình có bao nhiêu ô vuông.

Mẹo đếm số hình tam giác

Cách đếm hình tam giác

Với cách đếm hình tam giác, ta đánh số cho tất cả các hình (kể cả không phải hình tam giác)

  • Với hình không có gạch ngang ở giữa: thì ta cộng tất cả các số đó lại thì sẽ ra kết quả
  • Với hình có 1 gạch ngang ở giữa (gạch ngang song song với cạnh đáy): Ta đánh số cứ mỗi tầng là 1 lượt số. Ta cộng các số ở tầng trên của hình, rồi cộng các số ở hình dưới của hình. Và tính tổng của 2 phép tính đó thì sẽ ra kết quả.
  • Với hình có 2 gạch ngang ở giữa (2 gạch ngang đều song song với cạnh đáy): Ta đánh số cứ mỗi tầng là 1 lượt số. Ta cộng các số ở tầng 1 của hình, cộng các số ở tầng 2 của hình, cộng các số ở tầng 3 của hình. Và tính tổng của 3 phép tính đó thì sẽ ra kết quả.

Cách đếm số hình vuông từ hình chữ nhật (hình được chia thành các ô vuông nhỏ bằng nhau)

Bước 1: Đánh số 1 vào ô vuông của 1 góc ở hình chữ nhật.

Bước 2: Từ ô vuông góc đó ta tiếp tục đánh số cho các ô vuông bên cạnh nó (các ô vuông theo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật)

Bước 3: Ta lần lượt thực hiện các phép tính: nhân số lớn nhất của ô vuông thuộc chiều rộng của hình chữ nhật với số lớn nhất của ô vuông thuộc chiều dài hình chữ nhật, nhân số lớn nhì của ô vuông thuộc chiều rộng của hình chữ nhật với số lớn nhì của ô vuông thuộc chiều dài hình chữ nhật. (Cuối cùng ta sẽ dư ô vuông có đánh số 2 ở chiều dài của hình chữ nhật là không bị nhân)

Bước 4: Ta tính tổng của các phép nhân đó thì sẽ ra kết quả là hình có bao nhiêu hình chữ nhật.