Lý thuyết về số 4,5 – Bài 3,4 trang 15 Sách giáo khoa – Toán lớp 1

Lý thuyết về số 4,5 – Bài 3,4 trang 15 Sách giáo khoa – Toán lớp 1

Lý thuyết về số 4,5 – Toán lớp 1

ly-thuyet-ve-so-4-5

Bài 3 trang 15 sách giáo khoa toán 1

Bài 3: Viết số:

bai-3-trang-15-sgk-toan-1

Bài giải:

Hình a viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình b viết số 3 trước rồi viết số 1 sau.

Hình c viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình d viết số 4 trước rồi viết số 1 sau.

Bài 4 trang 15 sách giáo khoa toán 1

Bài giải:

Hình a nối với số 1

HÌnh b nối với số 3

Hình c nối với số 4

Hình d nối với số 2

Hình đ nối với số 5.