Lý thuyết về hình tam giác

Lý thuyết về hình tam giác

hinh-tam-giac-toan-lop-1

Bài 1, bài 2 trang 10 sách giáo khoa toán lớp 1

Tô màu vào hình tam giác.

bai-tap-trang-10-sach-giao-khoa-toan-lop-1

Hướng dẫn Bài 1, bài 2 trang 10 sách giáo khoa toán lớp 1

bai-tap-trang-10-sach-giao-khoa-toan-lop-1-1