Lý thuyết nhiều hơn, ít hơn – Toán lớp 1

ly-thuyet-nhieu-hon-it-hon-toan-lop-1-1

Lý thuyết nhiều hơn, ít hơn – Toán lớp 1

>: có nghĩa là lớn hơn, nhiều hơn, to hơn
<: có nghĩa là nhỏ hơn, ít hơn, bé hơn
=: có nghĩa là bằng, ngang bằng