Lý thuyết hình vuông, hình tròn – Bài tập trang 8 sách giáo khoa

Lý thuyết hình vuông, hình tròn

hinh-vuong-hinh-tron-toan-lop-1

Bài 1: Tô màu vào hình vuông, Bài 2: Tô màu vào hình tròn, Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông:

bai-1-bai-2-bai-3-sach-giao-khoa-lop-1

bai-1-bai-2-bai-3-sach-giao-khoa-lop-1-1

bai-1-bai-2-bai-3-sach-giao-khoa-lop-1-2