Lý đi rồi lại Lý về – Tại sao Samsung về Bắc Ninh?

Lý đi rồi lại Lý về – Tại sao Samsung về Bắc Ninh? Từ Lý Công Uẩn đến Lý Sam Sung

Luy Lâu,Cổ Pháp, Đình Bảng, Kinh Bắc…những địa danh ngàn năm, nơi phát tích của Phật giáo, đất tổ của Lý Bát Đế, của Hội Lim, của Quan Họ…bây giờ lại trở thành trung tâm điện tử SamSung-Tam Tinh-Tristars do tập đòan họ LEE ( Lý) từ Đại Hàn thành lập.

Đây là vùng đất cổ tiếp liên với Đại La, Cổ Loa, Thăng Long…phong thủy rất đẹp với Bát Vạn Sơn, rặng núi 99 ngọn, đồi núi chập chùng, xen kẽ ruộng nương, cây cỏ tươi tốt, mỗi ngọn đồi là một ngôi chùa : Tiêu Sơn, Phật Tích, chùa Dâu, Bút Tháp..đồi Lim, địa thế cao hơn Thăng Long. Cổ sử chép Cao Biền yểm phá nhưng các nhà sư như Định Không La Quý An đã kịp thời giải triệt yểm quyết.

Các Thiền Sư Mật tông tiên phong

Cao Biền không phải là nhà phong thủy đầu tiên trên đất Việt. Trước Cao Biền hơn một trăm năm các thiền sư thuộc Thiền Phái Mật tông Tỳ Ni Ða Lưu Chi đã am tường phong thủy, sấm vĩ, chiêm tinh, và biết trước cả việc Cao Biền sang trấn yểm long mạch nước Nam ta.

Thiền sư Ðịnh Không (730-808 ) từ năm 785 đã nhìn thấy “ đất trình pháp khí …họ Lý hưng vương  tại làng Dịch Bảng quê ông. Nhân lấy điềm rửa mười chiếc khánh, một chiếc chìm, mà đặt tên địa linh ấy là Cổ Pháp. Sư còn dặn dò đệ tử là Ðinh Hương, Thông Thiện, phải canh giữ đất kết phát này vì sợ có dị nhân đến yểm phá về sau. Thông Thiện ghi lời thầy trên tháp chùa Lục Tổ và truyền lại cho đệ tử là La Quý An ( 852-936 ). La Quý An đủ tài năng để chống lại thuật yểm phá của Cao Biền vào năm 865. Khi Cao Biền đào đất Cổ Pháp 19 điểm trấn áp cho đứt long mạch đế vương thì sư La Quý An cho lấp lại cả 19 điểm để bảo vệ khí mạch. Sư biết đất Cổ Pháp huyệt kết chân mạng đế vương nên đã quyên góp đúc một pho tượng Lục Tổ bằng vàng chôn sát tam quan, rồi dặn dò đệ tử phải cất dấu cho tới thời thánh quân minh ra đời thì  mới được đào lên ủng hộ chân chúa. Sư còn dặn sau này nên xây tháp ( để tụ khí mạch ) và cho trồng một cây gạo ở chùa Minh Châu để trấn giữ mạch. Năm trồng cây gạo, 936, sư để lại bài sấm trước khi tịch :

 Ðại sơn long đầu khởi

Xà vĩ ẩn minh châu

thập bát tử định thành

miên thọ hiện long hình

thỏ kê thử nguyệt nội

định kiến nhật xuất thanh.

Nghĩa :

Ðại sơn đầu rồng dậy

đuôi rắn ẩn minh châu

họ Lý tất định thành

hình rồng hiện gốc gạo

tháng chuột ngày gà giờ thỏ

thấy mặt trời lên giữa mây xanh.

( Thập bát tử ghép lại thành chữ Lý; Miên thọ chỉ loại cây bông gạo, bông gòn ). Bài sấm này vừa nói về phong thủy- đại sơn long đầu- vừa là loại sấm đoán ngày tháng họ Lý hưng nghiệp, vừa tìm điềm lành nơi thiên nhiên- miên thọ long hình- để tiên tri sự việc xẩy ra 70-80 năm sau  ( nhà Lý khởi nghiệp năm 1010 ).

Trước Vạn Hạnh 200 năm, Sư Ðịnh Không cũng đã nhìn phong thủy làng Cổ Pháp và tin tưởng là một bậc chân nhân họ Lý sẽ xuất hiện , Sư viết như sau : 

Ðịa trình pháp khí

phẩm chất tinh đồng

Trì Phật pháp chi hưng long

lập huơng danh chi Cổ Pháp

pháp khí xuất hiện

thập khẩu đồng chung

Lý hưng vương, tam phẩm thành công

Dịch nghĩa :

Ðất dâng pháp khí

phẩm chất tinh đồng

đưa Phật pháp đến thời rồng lên

làng Cổ Pháp đặt lấy tên

pháp khí xuất hiện

mười miệng chuông đồng

Họ Lý hưng vương, tam phẩm thành công.

( khi Sư dựng nền chùa làng Ðình Bảng, đào được 10 chiếc khánh và một chiếc lư hương, mang ra sông rửa, một chiếc khánh chìm xuống nước. Sư bàn : mười chiếc khánh là thập khẩu hợp lại là chữ Cổ, một chiếc chìm đi là thủy khứ, hợp lại là chữ Pháp, vậy đặt tên linh địa này là Cổ Pháp ).

LÝ ĐI RỒI LÝ LẠI VỀ

Nhà Lý mất vì nhà Trần năm 1225 cách đây 775 năm ( tính từ năm 2000), Trần Thủ Ðộ dùng thủ đoạn quyết liệt tận diệt họ Lý, thừa khi tôn thất họ Lý làm lễ giỗ tổ, ông cho đào sẵn hầm rồi giật sập nhà chôn sống cả trăm người họ Lý ( 1232 ). Tuy vậy vẫn có người trốn thoát, thay họ đổi tên sống trong nước hoặc trốn ra  ngoài nước như trường hợp hoàng tử Lý Long Tường vượt biển sang Hàn Quốc.

CÓ HAI CHI HỌ LÝ ÐI  SANG NƯỚC HÀN

Theo tài liệu của Sở Cuồng Lê Dư trên số Xuân 1942 Tri Tân (sang Hàn quốc 1914) và của Trần Văn Giáp, thuộc Viện Khảo Cổ Hà Nội, năm 1959, thì có 2 vị dòng dõi nhà Lý chạy sang nước Hàn :

1-Lý Dương Côn, em vua Lý Thần Tôn 1128 -1138 ( tức Lý Dương Hoán) chạy sang Hàn quốc để “ tránh quốc loạn “, không nói rõ loạn gì và tại sao lại chạy mãi sang Hàn Quốc, chỉ biết Lý Tinh Thiện hiện đại là dòng dõi chi này.

2-Lý Long Tường, chú vua Lý Huệ Tông (1211 – 1224), con vua Lý Anh Tông (1138- 1175) em vua Lý Cao Tông (1176- 1210), cùng với Lý Quang Bật mang đồ thờ cúng chạy ra biển Ðông ( cửa Thần Phù, Thanh Hóa ),trốn khỏi bàn tay Trần Thủ Ðộ, trên ba con thuyền. Một thuyền bị bão dạt vào Trung Hoa không rõ sống chết ra sao, thuyền của Lý Long Tường đến được Trấn Sơn, gần Pusan ngày nay, vào năm 1226.

Lý Long Tường khi ấy ở khoảng tuổi 50, ông ra đi với tâm nguyện noi gương Vi Tử đời Ân ( khi nhà Ân mất thì Vi Tử chạy sang nhà Chu để giữ việc cúng tế gia tiên theo sử Tầu), vì thế ông lấy hiệu là Vi Tử Ðộng và có ghi trên bia Thụ Hàng Môn Ký Tích ở Bồn Tân, Hàn quốc, tâm nguyện đó.

Tương truyền vua Hàn quốc là Cao Tông nằm mơ  thấy một con chim cực lớn bay từ phương Nam lên, đậu bên bờ sông Tây Hải, khi cho người tìm kiếm thì thấy thuyền của Lý Long Tường và tùy tùng đang dạt vào bờ, vua Hàn nhớ lại giấc mơ cho là việc kỳ diệu nên đối xử với họ Lý rất tử tế.

Hai mươi bảy năm sau, 1253, quân Mông Cổ do Ðường Cơ chỉ huy xâm lăng Hàn quốc, Lý Long Tường năm ấy đã vào khoảng 78 tuổi, cưỡi ngựa trắng đôn đốc dân chúng trong vùng chống trả quân Mông Cổ suốt 5 tháng. Quân Mông thấy khó thắng bèn lập kế khuân 5 hòm vàng lớn tới dâng Bạch Mã Tướng quân Lý Long Tường, Lý Long Tường biết là mưu kế nên cho khoét lỗ, đổ nước sôi vào hòm, quả nhiên sát thủ Mông nấp kín trong hòm bị phát giác và chịu chết. Sau khi thủy binh của đô đốc Katan Khan bị hỏa công phá tan, bộ binh của Ðường Cơ mất tinh thần, bị quân Hoa Sơn bản địa họ Lý nòi Việt tiêu diệt chỉ còn lại vài tên chạy về Mãn Châu. ( sư đoàn Đại Hàn đặt tên Bạch Mã là nghĩa đó)

Sau chiến công ấy, vua Hàn cả mừng, phong Lý Long Tường làm Tướng quân, đổi Trấn Sơn nơi họ Lý trú ngụ thành Hoa Sơn ( bởi thế có tên Hoa Sơn Tướng quân ), lại lấy 30 mươi dặm vuông, nhân khẩu 20 hộ cho họ Lý làm Thái ấp. Nơi quân Mông Cổ đầu hàng được gọi là Thụ Hàng Môn, lại cho lập bia để ghi công Lý Long Tường, di tích nay hãy còn.

Khi Lý Long Tường mất, mộ táng cách Thụ Hàng Môn ( ở Bồn tân ) 10 dặm, tại chân núi Di Ất, gần Bàn Môn Ðiếm bây giờ.

Trong thời gian ở Hoa Sơn, Lý Long Tường lập làng Giao Chỉ, làng Nhật Nam, lại hay lên đỉnh núi ngồi vọng về phương Nam mà khóc, nơi ấy gọi là Vong quốc đàn !

Về sau dòng họ Lý ở Hoa Sơn chia làm hai chi, từ Bình Nhưỡng (cố đô) ở Bắc Hàn, rời về Hán Thành Seoul là đô mới của nước Hàn ở phía Nam, có tộc phả dày 400 trang ghi rõ chi tiết. Hâu duệ họ Lý này hiện có trên 200 hộ, hơn 600 người, cháu đời thứ 26 là Lý Xương Căn đã về lễ tổ tại Ðình Bảng lần đầu tiên vào năm Tuất 1994 ( xin ghi chú Lý Công Uẩn sinh năm Tuất ).

Tại nước Hàn, nhiều sách truyện về Hoa Sơn Tướng quân được truyền tụng, tập Hoa Sơn Quân bản truyện còn ghi sự tích cây hạnh lớn do Lý Long Tường trồng trên nền nhà Văn Nhã Ðài là nơi Lý Long Tường từng ngồi dạy học, vì thế Lý Long Tường còn có tên là Hạnh Ðàn Công tử. Như vậy đủ thấy Lý Long Tường cũng như nhiều danh nhân khác đời Lý Trần, có đủ tài kiêm văn võ, theo đúng truyền thống Ðại Việt mà đời sau, từ đời Lê trở đi, để mất, đổi từ Văn ôn võ luyện sang tiên học lễ, hậu học văn, biến kẻ sĩ thành ra “ trói gà không chặt “, hư danh khoa bảng, thật đáng tiếc.*

Ở Việt Nam hiện nay, dân chúng vùng Cổ Pháp ( Ðình Bảng là tên mới từ đời Trần ) vẫn làm lễ hội rất lớn tại đền Ðô ( tức đền Lý Bát Ðế thờ 8 vị vua Lý ), họ truyền tụng câu :

Đền Ðô đến hẹn lại lên

hẹn gì ở ngôi đền đất Kinh Bắc, cố đô tinh thần hương quán nhà Lý và của nền quân chủ nhân quốc văn hiến Việt Nam ? lại lên và bao giờ lên ? câu sấm hay đồng dao này xuất hiện từ bao giờ và do ai đặt ra, không mấy ai biết rõ, nhưng chắc rằng có mang mầu sắc huyền nhiệm nên cả dân chúng lẫn giới truyền thông đều tin rằng có gì thiêng liêng trùm lên dòng sử Việt nhất là từ khi con cháu họ Lý từ Hàn Quốc trở về giỗ tổ sau gần 1000 năm tính từ năm 1010 khai triều thịnh đức nhà Lý.

Nếu đã có khả năng tiên đoán nhà Lý dài tám đời vua, rằng ngôi mộ của mẹ Lý Công Uẩn có mối đùn lên thành hình hoa sen tám cánh, thì các nhà sư đó cũng đủ khả năng sấm ký để tính ngày trở về của họ Lý, ngày quang phục vương đạo truyền thống Lạc Việt Hùng Vương. Dường như sư Vạn Hạnh đã tìm ra ngôi đất tái phát một ngàn năm sau cho họ Lý, điều này Sấm Trạng Trình có ghi lại

Lý đi rồi Lý lại về

          …ngẫm về sau nhà Lý xưa nên

          nghìn năm lại thấy mọi nơi vẹn toàn…

LÝ SAMSUNG !

Hãng SamSung thành lập từ năm 1938 trên đất Nam Hàn, thật may mắn cho dân Hàn, giả dụ Bắc Hàn hung hãn đòi thống nhất đất nước thời 1950 dưới lá cờ đỏ, thì làm gì có Tam Tinh, có Huyndai ( 1947, Hiện Đại) và cũng như ở Đức, Tây Đức đứng vững để phát triển tốt đẹp, làm gương sáng cho những nước còn ngụp lặn trong vũng lầy trung cổ chậm tiến.

Tuy tiến sau Nhật cả trăm năm, Mitsubitshi-1870 ( Three diamonds, Ba Hột Xoàn)…Đại Hàn đã bắt kịp công nghệ thế giới từ mươi năm nay nhờ chương trình đào tạo kỹ sư hàng 100,000 người mỗi năm. Năm 1975 các thương xá Mỹ còn bầy bán toàn hàng may dệt Made in Korea, dần dần từ 1985 bắt đầu xuất hiện máy móc gia dụng, máy tính, xe Huyndai,Kia, quạt, máy lạnh LG…trong 30 năm, Hàn tiến ngang Đài Loan, rồi nay ngang ngửa cạnh tranh với hàng Nhật, hàng Mỹ. Điện thoại Samsung, hệ điều hành Android của Google chiếm thị trường smartphones thế giới, mặc dầu vẫn đi sau Apple iPhones trên thị trường cao cấp (high end).

Vào Costco, Samsung Galaxy tab.7 made in Bắc Ninh by SamSung, điện thoại Galaxy Ace duos made in Bắc Ninh ( tên mới của Kinh Bắc từ 1831 do vua Minh Mạng bắt đổi tên cũ) tại khu công nghệ Yên Phong ( thành lập 2008) không xa sân bay Nội Bài…SamSung đang xây cất một trung tâm khác tại Thái Nguyên với kế hoạch lập một trung tâm điện thọai lớn nhất thế giới !

Xét về kỹ thuật, Apple iPad hay iPhone, hay iPod…vẫn có ưu điểm bậc thầy, hệ điều hành chuẩn xác, pin chạy rất lâu, máy ảnh dễ xem dễ dùng, tính năng quay ( rotation) rất đúng lúc, menu gọn ghẽ…Nhưng hệ Android của Google lại phổ biến hơn, nhiều mặt hàng hơn, dễ cài đặt các apps phụ như trò chơi games, quan trọng nhất là giá rẻ hợp túi tiền bình dân. Một khi trên PC/ laptops đã có Google, Gmail, thì mọi dữ kiện, như hình ảnh,video.. tự động truyền vào Tablets ( như Samsung tab. hay Nexus tab.) rất nhanh.

Tuy vậy, ở VN cũng như nhiều nước, thương hiệu Trái Táo vẫn chứng tỏ đẳng cấp, sang trọng…nên nghèo đến mấy vẫn cố mua một cái iPhone dù 3G cũ hay 4G…hàng giả có lẽ từ Tầu sang, tràn lan…!

Bây giờ đi ngang qua Cổ Pháp, Đình Bảng, Đền Đô, thấy SamSung, thấy Canon, thấy Toyota…vây bọc, những con người Bắc Á, Hàn, Nhật, Hoa Bắc…chăm chỉ, khỏe mạnh,nghiêm túc, dường như vẫn dẫn đạo dân xứ nhiệt đới, yếu ớt, hời hợt…vào kỷ nguyên mới.

Lý đi rồi Lý lại về…đã nghiệm đúng rồi, sau cả ngàn năm…xem Sấm Trạng Trình thì rất có thể một minh chúa, dòng dõi họ Lý…sẽ xuất hiện cứu tinh dân Việt. Nếu thế thì SamSung, Tam Tinh, chỉ là màn giáo đầu, rất ly kỳ của sử Việt.

Tham Khảo chính :

-Người Việt Ở Triều Tiên Hà Nội 1997 Hội KHLSVN

-Thơ Văn Lý-Trần 1977 Viện VH Hà Nội

-Việt sử Siêu Linh-LưuVănVịnh Cali 1999

-Sấm Trạng Trình bản 1954 VH Bình Dân Saigòn