Lượng giác lớp 11

Lượng giác lớp 11  – Đây là những kiến thức cơ bản để các em có thể học tốt Lượng giác lớp 11 cũng như chuyên đề lượng  giác khi ôn thi đại học.

Các kiến thức các em cần nắm vững khi học lượng giác:

+ Các giá trị lượng giác cơ bản

+ Các phương trình lượng giác cơ bản

+ Công thức lượng giác: công thức cộng, công thức nhân, hạ bậc, tổng thành tích, tích thành tổng….

+ Các dạng bài tập lượng giác thường gặp cơ bản.

+ Các cách biến đổi lượng giác: nhận biết dấu hiệu để biến đổi lượng giác.

Chương trình Lượng giác lớp 11 sẽ giới thiệu cho các em những kiến thức cơ bản về các hàm sin, cos, tan, cot. Các giá trị lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác cơ bản….