Kiến thức cần nhớ trong chương 3 toán lớp 5

toan lop 5 chuong 3

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT HÌNH HỌC TOÁN LỚP 5 

Các em có thể quan tâm: Tổng hợp kiến thức toán lớp 5 chương 3 

I.KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

1 Các quy tắc tính toán với hình phẳng

1.1. Hình chữ nhật

P = (a + b) x 2                                    a = P : 2 – b = S : b

a + b = P : 2                                                 b = P : 2 – a = S : a

S = a x b

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi.; a là chiều dài; b la chiều rộng.

1.2. Hình vuông

P = a x 4                         a = P : 4

S = a x a

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi; a là cạnh.

1.3. Hình bình hành

P = (a + b) x 2                                    (a + b) = P : 2

a = P : 2 – b                              b = P : 2 – a

S = a x h                                   a = S : h

h = S : a

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi; a là cạnh bên; b là cạnh đáy; h là chiều cao.

1.4. Hình thoi

P = a x 4                                   a = P : 4

S = m x n : 2                                      m x n = 2 x S

m = 2 x S : n                                      n = 2 x S : m

1.5. Hình tam giác

S = a x h : 2                              a = S x 2 : h

h = S x 2 : a

Trong đó: S là diện tích; a là đáy; h là chiều cao.

1.6. Hình thang

S = (a + b) x h : 2                      a = S x 2 : h – b

b = S x 2 : h – a                         h = S x 2 : (a + b)

a + b = S x 2 : h

Trong đó: S là diện tích; a là đáylớn; b là đáy bé; h là chiều cao.

1.7. Hình tròn

C = d x 3, 14 = r x 2 x 3,14                           d = C : 3,14

r = C : (3,14 x 2)                                r = d : 2

S = r x r x 3, 14                                  r x r = S : 3,14

2 Các quy tắc tính toán với hình khối

2.1. Khối hộp chữ nhật

P đáy = (a + b) x 2                                       S đáy = a x b

S xq = P đáy x c                                 S tp = S xq + S đáy x 2

V = a x b x c                                                P đáy = S xq : c

S đáy = V : c

Trong đó: a là chiều dài; b là chiều rộng; c là chiều cao; P là chu vi; S là diện tích;

V là thể tích.

2.2. Khối lập phương

P đáy = a x 4                                      S đáy = a x a

S xq = a x a x 4                         S tp = a x a x 6

V = a x a x a

Trong đó: a là cạnh; P là chu vi; S là diện tích; V là thể tích.

3 Quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng hình học

3.1. Trong hình chữ nhật

          – Nếu diện tích hình chữ nhật không thay đổi thì chiều dài tỉ lệ nghịch với chiều rộng.

          – Nếu chiều dài hình chữ nhật không thay đổi thì diện tích tỉ lệ thuận với chiều rộng

          – Nếu chiều rộng hình chữ nhật không thay đổi thì diện tích tỉ lệ thuận với chiều dài.

3.2. Trong hình vuông

– Chu vi hình vuông tỉ lệ với cạnh của nó

– Nếu cạnh hình vuông được gấp lên n lần thì diện tích hình vuông được gấp lên n x n lần (n > 1).

3.3. Trong hình tam giác

– Nếu hai hình tam giác có đáy bằng nhau thì diện tích của chúng tỉ lệ thuận với chiều cao tương ứng.

– Nếu hai hình tam giác có chiều cao bằng nhau thì diện tích tỉ lệ thuận với đáy tương ứng.

– Nếu diện tích tam giác không thay đổi thì đáy của chúng tỉ lệ nghịch với chiều cao tương ứng.

3.4. Trong hình tròn:   Chu vi hình tròn tỉ lệ thuận với đường kính hoặc bán kính của nó.

4 Quy tắc cộng trừ diện tích

4.1. Khi tách một hình bình hành thành nhiều hình nhỏ thì diện tích hình ban đầu bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

4.2. Nếu hai hình có diện tích bằng nhau mà có một phần chung thì diện tích hai phần còn lại sẽ bằng nhau.

4.3. Khi cộng hoặc trừ cùng một diện tích thứ 3 vào hai diện tích bằng nhau thì ta vẫn được hai diện tích bằng nhau.