Hướng dẫn giải một số bài toán nâng cao về ứng dụng của tích phân – Vũ Hồng Quý

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

Bài viết cùng chủ đề: Tổng hợp 414 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm trong đề thi thử có đáp án – Trần Văn Tài

 

Tài liệu gồm 10 trang tuyển tập 8 bài toán ứng dụng của tích phân ở mức độ vận dụng bậc cao kèm theo hướng dẫn giải.