Học viên Ngân hàng tuyển thẳng học sinh trường chuyên

Học viên Ngân hàng hướng dẫn tuyển học sinh trường chuyên – các Trường phổ thông trung học chuyên quốc gia ( trực thuộc đại học)

1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (trực thuộc  đại  học) một trong các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển của Học viện Ngân hàng:

-Toán, Vật lý, Hóa học;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Học viện Ngân hàng;

2. Căn cứ xét tuyển:  Dựa vào kết quả học trung học phổ thông

3. Tiêu chí xét tuyển:

    + Tiêu chí 1: tốt nghiệp THPT năm 2015;

    + Tiêu chí 2: điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm học phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên;

    + Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;

4. Cách xác định điểm xét tuyển:

               Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên,

          Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).

 Điểm ưu tiên: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

 5. Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ tổng điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống đến hết chỉ tiêu (tổng chỉ tiêu 300)

  6. Thời gian tuyển sinh

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/7/2015 đến 15/8/2015

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 20/8/2015

7. Hồ sơ và phương thức đăng ký xét tuyển

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm);

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có thể bổ sung sau);

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Học bạ THPT (bản sao);

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng;

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả xét tuyển. 

b) Phương thức đăng ký và địa chỉ nộp hồ sơ : Thí  sinh có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

8. Lệ phí: 30.000đ/HS

                                                                              TL. GIÁM ĐỐC

                                              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – TTHĐTS

                                                                         TS. Trần Mạnh Dũng