Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2015

Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2015

Xem điểm chuẩn của Học viện Báo chí và tuyên truyền 2015

diem-chuan-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Các ngành Ngôn ngữ Anh, Quảng cáo, Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế… lấy 29,5 điểm (nhân đôi tiếng Anyh).

Ngành thấp nhất lấy 17,5 điểm là: Triết học Mác – Lê Nin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quản ý hoạt động tư tưởng – văn hóa.