Học sinh Hà Nội sẽ thi 4 môn tuyển sinh vào lớp 10

Học sinh Hà Nội sẽ thi 4 môn tuyển sinh vào lớp 10

Các điểm mới trong thi vào lớp 10 năm 2018-2019

Thi lớp 10 THPT 2018 -2019 của Hà Nội sẽ kết hợp tự luận và trắc nghiệm

Muốn con đỗ vào lớp 10? Tìm hiểu thêm Lớp luyện thi vào 10 của thầy Thế Anh

Lịch thi lớp 10 năm 2018-2019 dự kiến sẽ sớm hơn năm trước khoảng 1 tuần tức là đầu tháng 6.

Bốn môn thi để tuyển lớp 10 của Hà Nội gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn khác công bố vào tháng 3/2019.

Ngày 5/10, tại hội nghị giao ban tháng 9 khối các trường công lập trực thuộc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, được UBND thành phố chấp thuận.

Học sinh thủ đô sẽ dự thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn thi khác sẽ được công bố vào tháng 3/2019. Môn thi thứ tư được lựa chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

hoc sinh ha noi se thi 4 mon toan van anh va 1 mon khac

3 phương án tuyển sinh vào lớp 10

Trước đó vào tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình UBND thành phố 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 và lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Phương án thứ nhất là thi tuyển 4 bài độc lập như được duyệt, thời gian làm bài đối với các môn Toán, Ngữ văn là 120 phút, với 2 bài còn lại là 60 phút/ bài thi.

Phương án đề xuất thứ hai giữ nguyên cách tuyển sinh như 13 năm qua là thi tuyển hai môn Toán, Ngữ văn kết hợp xét tuyển.

Phương án ba là tổ chức thi 3 bài gồm hai bài độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp. Bài tổ hợp cũng có hai phương án, tổ hợp một gồm: Ngoại ngữ, Vật lý; Lịch sử và giáo dục Công dân; tổ hợp hai gồm: Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học.

Thời gian làm bài với Toán và Ngữ văn là 120 phút; bài thi tổ hợp là 90 phút.