Học phí trường Đại học Y Hà Nội 2015 là bao nhiêu?

Học phí trường Đại học Y Hà Nội 2015 là bao nhiêu? Học phí trường Đại học Y Hà Nội 2015 hiện tại chưa thấy thông báo chính thức trên website của Đại học Y Hà Nội. Nhưng dự kiến sẽ tăng so với năm 2014.

Tham khảo thêm:  Học phí đại học Y Hà Nội năm 2014 để biết thêm chi tiết

Học phí các trường khác

Học phí các trường đại học công lập được phân theo các nhóm ngành sau:

Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinhviên

Nhóm ngành   Năm học
2010-2011   
Năm học
2011-2012
Năm học
2012-2013
Năm học
2014-2015
Năm học
2014-2015   
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật;
nông, lâm, thủy, sản
290 355 420 485  550
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 310 395 480 565 650
3. Y dược 340 455 570 682 800
Học phí đào tạo theo tín chỉ được quy định: mức thu học phí của 1 tín chỉ được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ đó theo công thức:Trong đó, Tổng số học phí toàn khóa học = Mức thu học phí 1 tháng của sinh viên (theo bảng) x 10 tháng x Số năm học.