Học phí Đại học Ngoại thương 2015 là bao nhiêu?

Học phí Đại học Ngoại thương 2015 là bao nhiêu? Đây luôn là câu hỏi cần giải đáp của bất kì học sinh cũng như phụ huynh nào khi bước vào trường Đại học đặc biệt là Đại học Ngoại Thương.  Sau khi cày nát website của Đại học Ngoại thương nhưng thầy vẫn không thể tìm thấy Học phí của trường? Chỉ thấy một số thông tin là Học phí của Đại học Ngoại thương trên các báo mạng mà không có Thông báo chính thức của Đại học Ngoại Thương.

Thông tin học phí của Đại học Ngoại Thương không có trên website như Học phí của một số trường như Kinh tế quốc dân

Theo các báo thì mức thu học phí tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy năm 2015-2016 là 14,5 triệu đồng một sinh viên, năm 2016-2017 là 16 triệu đồng. Mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần; CĐ bằng 0,8 lần mức học phí tối đa nêu trên.

Thầy sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất Học phí của Trường Đại học Ngoại Thương 2015 cho các em cũng như các quý phụ huynh.