Học phí của Học viện Ngân hàng là bao nhiêu?

Học phí của Học viện Ngân hàng là bao nhiêu? Hệ chính quy là 156 nghìn/ tín chỉ hoặc 550 nghìn/ tháng.

hoc-phi-hoc-vien-ngan-hang