HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Hệ thức lượng trong tam giác là gì?

Hệ thức lượng trong tam giác với nhiều bất đẳng thức và các dạng bài khác nhau là một phần không thể thiếu khi ôn tập môn Toán. Tất nhiên nó cũng là kiến thức quan trọng cho kì thi vào 10 cũng như kì thi Đại Học. Xem thêm tại đây

Hệ thức lượng gồm những kiến thức gì?

Hệ thức lượngtam giác vuông (lớp 9)

Hệ thức lượng trong tam giác vuông (lớp 9) là một kiến thức vô cùng cần thiết và quan trọng đối với các em học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kì thi vào 10. Xem thêm tại đây                                          HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Hệ thức lượng tam giác thường (lớp 10)

Hệ thức lượng trong tam giác thường là kiến thức lớp 10, không giống với hệ thức lượng trong lớp 9, hệ thức lượng trong tam giác thường ở lớp sẽ đa dạng và khó hơn nhiều. Nếu như ở lớp 9 là hệ thức lượng trong tam giác vuông thì ở lớp 10 các em học sinh sẽ được học hệ thức lượng trong tam giác thường. Xem thêm tại đây

Chuyên đề hệ thức lượng

Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông và hệ thức lượng trong tam giác thường. Chuyên đề này sẽ giúp các em học tốt hơn về hệ thức lượng. Chuyên đề hệ thức lượng này sẽ giúp các em học tốt hơn về mặt lý thuyết cũng như làm các bài tập liên quan đến hệ thức lượng tốt hơn. Các em có thể nắm chắc được những kiến thức cơ bản về hệ thức lượng bằng chuyên đề hệ thức lượng này. Xem thêm tại đây

Cho tam giác ABC vuông tại A , ta có :

Cạnh huyền : BC

Cạnh góc vuông : AC, AB

Đường cao : AH

Hình chiếu :BH là hình chiếu của AB lên cạnh huyền BCCH là hình chiếu của AC lên cạnh huyền BC

2.Các hệ thức :

Định lí 1 : (Pitago) BC2 = AB2 + AC2

Định lí 2 : AB2 =BC. BH; AC2 =BC. CH

Định lí 3 : AH2 = BH.CH

Định lí 4 : AB.AC = BC.AH

Định lí 5 : 1/AH2 = 1/AB2 + 1/AC2

II/ Các dạng bài tập về hệ thức lượng lớp 9