Đường tròn và ứng dụng lớp 12

Đường tròn và ứng dụng lớp 12

Đường tròn và ứng dụng lớp 12 xuất hiện khi mặt phẳng cắt mặt cầu tạo thành đường tròn giao tuyến. Đường tròn giao tuyến lớn nhất khi đi qua tâm cầu.  Ngoài ra đường tròn còn xuất hiện rất nhiều trong các hình như NÓN, TRỤ, và mặt cầu ngoại tiếp các hình chóp, hình lăng trụ của lớp 12

Xem thêm chuyên đề đường tròn: bài tập và lý thuyết 

Các em sẽ viết được phương trình đường tròn khi biết Tâm và bán kính đường tròn; Đường tròn ngoại tiếp là gì? Đường tròn nội tiếp là gì?… Các nhận dạng phương trình đường tròn lớp 10, cách xác định tâm và bán kính.

Đường tròn trong lớp 11: đường tròn lượng giác, đường tròn trong phép biến hình dời hình

Các em nên nhớ công thức về diện tích, chu vi đường tròn: S=pi.R^2 và C=2pi.R để áp dụng vào các bài toán mặt cầu và mặt phẳng có xuất hiện đường tròn giao tuyến.

 

 

duong tron mat cau lop 12

 Trong phần mặt cầu này có những bài toán như sau: 

1 Phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz
1.1 Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
1.2 Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu
2 Các dạng bài tập về viết phương trình mặt cầu
2.1 Dạng 1: Viết phương trình mặt cầu biết tâm và bán kính
2.2 Dạng 2: Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB cho trước.
2.3 Dạng 3: Viết mặt cầu (S) qua 3 điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P) cho trước.