Đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2017

Đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2017
Đối tượng tuyển thẳng

Thông tin từ Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội ngày 3/5 cho biết, có bốn đối tượng học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, gồm:

– Học sinh phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS;

– Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu);

– Học sinh khuyết tật;

– Học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học.

Mỗi Học sinh trong diện tuyển thẳng chỉ được đăng ký tuyển thẳng vào một trường THPT công lập. Riêng HS trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trường hợp học sinh đủ điều kiện mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia thi tuyển vào ngày 9/6/2017 và được cộng điểm khuyến khích theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ tuyển thẳng

Những học sinh trong diện tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng tại trường nơi đang học lớp 9 vào ngày 10/5/2017.