Đôi nét về giáo dục Việt Nam 2015 – 2015 sau ngày khai trường

Đôi nét về giáo dục Việt Nam 2015 – 2015 sau ngày khai trường

Số lượng học sinh, sinh viên 2015 – 2016

Năm học 2015-2016, cả nước có khoảng 22 triệu học sinh, sinh viên, trong đó có 4,4 triệu trẻ mầm non, 15 triệu học sinh phổ thông, 350.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và 2,3 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.

Số lượng giáo viên, giảng viên 2015 – 2016

Tổng số giáo viên, giảng viên cả nước là 1,24 triệu, trong đó 270.000 ở cấp mầm non, 850.000 phổ thông, 11.000 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 91.000 giảng viên đại học, cao đẳng.

Số lượng sinh viên thất nghiệp 2015 – 2016

Thông tin từ thị trường lao động Việt Nam quý I/2015 cho biết, số lao động tốt nghiệp đại học, trên đại học thất nghiệp là 177.700 người, cử nhân cao đẳng thất nghiệp là 100.600 người.

Tại buổi công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I/2015 do Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức ngày 20/7 cho biết, số lao động trên cả nước có việc làm là 52,43 triệu người, giảm hơn 1 triệu người so với 2014.

Cụ thể, so với quý IV/2014, số lao động tốt nghiệp đại học, trên đại học thất nghiệp ở quý I năm nay tăng từ 165.600 người lên 177.700 người; số lao động tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp tăng từ 74.700 người lên 100.600 người; số lao động không có bằng cấp, chứng chỉ thất nghiệp tăng từ 600.500 người lên 726.100 người. Ngoài ra, nhóm lao động tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề bị thất nghiệp ở quý I năm nay cũng tăng.

Tính theo trình độ chuyên môn, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nằm ở nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, tương ứng là 7,2% và gần 6,9%. Nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ có tỷ lệ thấp nhất ở mức 1,97%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của cả nước là 2,43%, tăng 0,22% so với cùng kỳ năm 2014.

Chúng ta đang thiếu nguồn lao động chất xám, nhất là thiếu những nhà khoa học trẻ, những trí thức trẻ tài năng. Nhưng chúng ta lại đang “bối rối” với một số lượng lớn những cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Phải chăng đang có sự mâu thuẫn? chúng ta đang thiếu lao động chất xám nhưng lại vẫn thừa cử nhân, thạc sĩ? Đây là câu hỏi dành cho các nhà giáo dục như Bộ trưởng