Điểm Cộng – Thay đổi cuộc đời HỌC SINH

Điểm Cộng – Thay đổi cuộc đời HỌC SINH

Trong những ngày xét tuyển này mới thấy Điểm cộng thật là quan trọng. Hàng loạt những tranh cãi nảy lửa giữa HỌC SINH THÀNH PHỐ với HỌC SINH VÙNG NÔNG THÔN, MIỀN NÚI về số điểm được cộng này.

Có những bạn được cộng đến hẳn 3.5 điểm khiến ĐIỂM XÉT TUYỂN vào trường thay đổi một cách chóng mặt.

Việc tranh cãi tạm thời Thầy không bàn đến vì Mỗi nơi có một khó khăn riêng và các em không nên so sánh bởi MỌI SỰ SO SÁNH ĐỀU LÀ KHẬP KHIỄNG. Nhưng thầy sẽ đưa ra một số Giải pháp để các nhà làm giáo dục xem xét.

HÃY CỘNG ĐIỂM  THEO TỶ LỆ ĐIỂM THI

Việc điểm cộng khu vực và con em thương binh hoặc được giải vẫn theo tỷ lệ ĐIỂM THI.

Điều này sẽ giúp các trường tuyển chọn được nhân tài vừa đảm bảo việc ưu tiên theo khu vực mà không gây bất công trong xã hội.

Điểu ưu tiên Đối tượng(Giả sử 2 bạn cùng Đối tượng ưu tiên) Điêm ưu tiên Khu vực(Giả sử cùng Khu vực ưu tiên) Điểm thi (A00) Tổng điểm sau khi cộng 
Bạn A 2 1.5 30 điểm 33.5 điểm
Tỷ lệ xét Điểm ưu tiên 6.7% 5%
Bạn B 1.8 1.35 27 30.15 điểm

 

Việc này có thể thấy ngay Điểm ưu tiên theo Đối tượng và theo khu vực cũng vẫn Phụ thuộc vào Điểm thi thực chất. Các bạn dù có được cộng điểm nhưng vẫn dựa vào năng lực của mình. Bạn nào giỏi hơn thì điểm tổng vẫn cao hơn. Việc này vẫn thể hiện sự ưu tiên cho khu vực và cho đối tượng nhưng vẫn chất lọc được những em có điểm thi cao thực sự.

Cũng có thể xét khoảng Điểm để quy định một tỷ lệ cộng điểm sao cho phù hợp. Những em giỏi phải được chắt lọc tốt nhất để tránh bất công cho các em ở thành phố.

Vì ở thành phố thi 27 điểm nhưng vẫn thu bạn được 25.5 điểm nhưng được cộng 3.5 điểm. Chênh 1.5 điểm là khá nhiều ở một kì thi ở tầm cỡ quốc gia và sẽ ảnh hưởng đến cả Cuộc đời các em.

Thầy không BẢO RẰNG KHÔNG CỘNG ĐIỂM NỮA NHƯNG CỘNG ĐIỂM ĐỂ SAO CÔNG BẰNG THÌ ĐÓ LÀ MỘT CHUYỆN PHẢI BÀN.

Bộ hãy đưa ra quy chế cộng điểm làm sao dựa vào năng lực của học sinh để cộng. ĐIỂM THI CAO THÌ CỘNG ĐIỂM CAO, ĐIỂM THI THẤP THÌ CỘNG ĐIỂM THẤP.

Tất cả phải dựa vào 1 kỳ thi chung – Đánh giá chung thì mới biết NGƯỜI TÀI THẬT SỰ.