Đề và đáp án Toán chuyên KHTN 2011 – vòng 1

Đề và đáp án Toán chuyên KHTN 2011 – vòng 1.

Đề thi gồm 4 câu: Câu 1 về hệ phương trình và phương trình, Câu 2 về số nguyên, Câu 3 về Đường tròn, Câu 4 về Bất đẳng thức.

Dưới đây là câu 3 của Đề Toán KHTN 2011:

Cho hình bình hành ABCD với  Đường phân giác của góc BAD<90 độ. Đường phân giác của góc BCD cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD  tại O khác C . Kẻ đường thẳng đi qua A và vuông góc với CO. Đường thẳng (d) lần lượt cắt các đường thẳng CB,CD tại E,F .

  • Chứng minh rằng tam giác OBE=ODC .
  • Chứng minh rằng O là  tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF .
  • Gọi giao điểm OC và BD là I, chứng minh rằng IB.BE.EI=ID.DF.FI .

ĐĂNG KÍ HỌC THẦY NGUYỄN THẾ ANH: 0986.683.218

de chuyen KHTN 2011

Đáp án tại đây:

Document-page-002

Document-page-003

Document-page-004

ĐĂNG KÍ HỌC THẦY NGUYỄN THẾ ANH: 0986.683.218