Đề và đáp án chi tiết Trần Phú Hà Nội lần 2- 2017

Đề và đáp án chi tiết Trần Phú Hà Nội lần 2- 2017

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Trích một số bài toán trong đề:
+ Mỗi quả bóng bàn được đựng trong một hộp hình trụ sao cho quả bóng tiếp xúc với mặt xung quanh và hai mặt đáy của hộp. Tỉ số thể tích giữa quả bóng và hộp chứa bằng?
+ Một người nhận hợp đồng dài hạn cho công ty với mức lương năm đầu là 60 triệu đồng, cứ sau 3 năm thì lương tăng 10%. Nếu tính theo hợp đồng thì sau đúng 15 năm, người đó nhận được tổng số tiền của công ty là bao nhiêu?
+ Một lớp cắm trại trên mảnh đất hình chữ nhật kích thước a = 3m, b = 2m. Chiều cao của trại tính đến mái là 2m, góc mái nghiêng 45 độ. Thể tích của trại là?

 0 1 2 3 4